Propozycje imprezy kajakowej kolegi Zygmunta Mizgalskiego w okresie wakacji

Termin: 27.06.2009-11.07.2009
Rzeka: Nida i Wisła
Start: Morawice
Meta: Kazimierz nad Wisłą
Wpisowe: ok. 350,00 zł
Zgłoszenia u p. Zygmunta Mizgalskiego tel: 887092093 lub w klubie „Wiadrus” ul. Rzeźbiarska 6 w każdy wtorek w godz 16.30-18.00
W ramach wpisowego organizator zapewnia:

We własnym zakresie: