Wrocław 15.12.2008

WKW ”WIADRUS”

Przy oddziale Wrocławskim PTTK

Rynek-Ratusz 11/12

Przystań kajakowa

ul. Rzeźbiarska- Biskupin

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd WKW „Wiadrus” przy Oddziale Wrocławskim PTTK (koło nr 3) uprzejmie informuje, ze w dniu 13.01.2009 o godzinie 17.00 ( I termin), 17.15 ( II termin) w Sali Klubu Turysty PTTK- Rynek Ratusz 11/12 ( IV piętro) odbędzie się WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE   WKW „Wiadrus i koła nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie zebrania przez Prezesa klubu, powitanie członków klubu i gości.

2.     Wybór prezydium zebrania i protokolanta.

3.     Przyjecie porządku i regulaminu obrad.

4.     Wybór Komisji roboczych:

·        mandatowej

·        skrutacyjnej

·        wyborczej,

·        uchwał i wniosków

5.     Sprawozdanie Zarządu z działalności w kadencji 2004/2005.-2008,

6.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7.     Dyskusja

8.     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

9.     Ustalenie przez Komisje Wyborczą listy kandydatów do:

·        Zarządu WKW’Wiadrus

·        komisji Rewizyjnej

·        na zjazd Oddziału PTTK ( 3 mandaty)

10.           Wybór nowych władz do :

·        Zarządu

·        Komisji Rewizyjnej

·        delegatów na Zjazd Oddziału

11.           Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

12.           Zakończenie obrad.

 

 

Z turystycznym pozdrowieniem

Bożena Siczek ( prezes WKW Wiadrus)

 

Uwaga!

  1. Obecność wszystkich członków klubu obowiązkowa dla zapewnienia prawomocności zebrania
  2. Proszę zabrać legitymacje PTTK i punktualnie przybyć na zebranie.