Zarząd Klubu z kadencji 2013-01-08 do 2016-12-13:
 • Bożena Siczek - Prezes.
 • Marek Nawracaj - VicePrezes.
 • Bogusława Krzysztofek - Skarbnik (odpowiedzialna za sprawy finansowe).
 • Alicja Śniadecka - Sekretarz (odpowiedzialna za sprawy kulturalno-oświatowe).
 • Małgorzata Kułach - Członek Klubu ds. organizacji imprez i kontaktów z innymi klubami.
 • Henryk Grygiel - Szef przystani (zespół ds. technicznych).
 • Andrzej Pawlak - Członek zespołu ds. technicznych.
Skład Komisji Rewizyjnej:
 • Lucyna Juśkiewicz - Przewodnicząca.
 • Irena Baściuk
 • Barbara Zawistowska
Delegaci na zjazd Oddziału Wrocławskiego PTTK:
 • Zygmunt Mizgalski - oficjalny kandydat klubu do Zarządu Oddziału.
 • Marek Nawracaj
 • Kazimierz Gorczycki.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd został powołany w dniu 2013-01-08.